Få styr på reglerne for overvågning i din virksomhed

Få styr på reglerne for overvågning i din virksomhed

Der kan være flere grunde til at ville sætte overvågningsudstyr op, det kan være for at forhindre tyveri, hærværk eller andet i din butik. Der findes mange regler for hvordan du skal bære dig an med at sætte det op, det gælder både hvordan du skal håndtere medarbejdere, kunder og den data du er i besiddelse af, som et resultatet af overvågningen.

Findes der andre løsninger?

Hvis du har overvejet at installere videoovervågning i din butik eller anden bygning tilknyttet din virksomhed, er det vigtigt at være opmærksom på de regler der vedrørende overvågning af medarbejdere og kunder. Nogle er mere åbenlyse end andre, f.eks. må du ikke sætte kamera op i omklædningsrum og toiletter, som en af de åbenlyse, men der findes mange flere.

Før du kan sætte tv-overvågning op, skal tv-overvågningen diskuteres med et samarbejdsudvalg eller medarbejderne, før det kan sættes op. Det skal vurderes om overvågningen vil forebygge eller løse det pågældende problem. Det skal vurderes hvorvidt at problemet kan løses med andre tiltag i virksomheden, da der skal være tungtvejende grunde til at påbegynde overvågning af hensyn til medarbejdernes integritet.

Dette skal du være opmærksom på

Når du har besluttet dig for at sætte tv-overvågning op på arbejdspladsen, skal det enten være med et driftsmæssigt eller et sagligt formål. Tv-overvågning er reguleret af både persondataloven, tv-overvågningsloven og straffeloven, det er derfor en god idé at læse dem igennem og finde de relevante paragraffer, her er bare nogle uddrag. Det kan ikke være for at kontrollere og overvåge dine medarbejderes effektivitet. Hvis det er driftsmæssigt muligt, bør der være kantine, kafferum eller pause rum hvor medarbejderne kan holde pause uden overvågning.

Det er meget vigtigt at, hvis der er enkeltmandskontorer, må disse ikke overvåges uden accept fra vedkommende der arbejder i disse kontorer. Medarbejderne skal oplyses om en lang række ting, bl.a. formålet med optagelserne, hvor der bliver optaget og hvem der er dataansvarlig når der kommer til optagelserne. Desuden skal optagelserne slettes efter 30 dage, medmindre at de er aktuelle for en konkret konflikt. Du skal dog, inden 30 dage, informere vedkommende i optagelserne om at de ikke slettes efter 30 dage.

Informer dine kunder

Dine kunder skal, lige som dine medarbejdere, informeres om at der er sat overvågningsudstyr op på arbejdspladsen, og alle potentielle steder en kunde kan færdes skal der være skiltet med overvågningen. Det er også vigtigt at pointere at der aldrig må være lyd på optagelserne, så der ikke kan høres hvad medarbejdere og kunder har samtale om.

Der findes mange forskellige løsninger, til dig der ønsker at bruge overvågning som et kriminalpræventivt middel. Du kan læse meget mere om typer af kamera og løsninger her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *