Innovation er vejen til vækst

Innovation er vejen til vækst

Innovation er alfa og omega for alle virksomheder, der ikke har lyst til at dreje nøglen om. Det viser både undersøgelser og statistikker. Men hvorfor er det så vigtigt? Og hvordan kommer man egentlig i gang, hvis man ikke har arbejder med innovation før? Læs med her og få indsigt i hvordan du kan implementere innovation i din virksomhed.

 

Hvorfor er innovation så vigtigt?

Ifølge nøgletal og målinger som Danmarks Statistik indsamler, er det nødvendigt for danske virksomheder at være innovative for at opnå vækst. I målingerne kan det ses, at virksomheder med kontinuerlig forskning og udvikling havde en værditilvækst på 13 procent over en 3-årig periode, hvor virksomheder uden kontinuerlig forskning og udvikling havde en negativ vækst på -1 procent i samme periode.

I en undersøgelse hvor mere end 800 ledere verden over er blevet spurgt hvordan de forholder sig til innovation, er der hele 65 procent af de adspurgte der mener, at 2 ud af 3 virksomheder ikke vil overleve uden innovation. Samlet set tegner der sig et mønster – alle virksomheder bør have fokus på innovation. Det er en nøglefaktor for langvarig succes og vækst.

 

Innovation styrker virksomheden

Der er ikke nogen vej udenom – hvis din virksomhed ikke allerede har innovation på dagsordenen, kan det kun gå for langsomt. Men det er nok lettere sagt end gjort. Hvordan kommer man i gang med at arbejde med innovation?

Et godt sted at starte, er med ens team. For at din virksomhed skal kunne skabe og udnytte ny viden, kræver det at du har de rigtige mennesker omkring dig. De skal både have erfaring, motivation og interesse for at udvikle virksomheden. Af den grund er rekrutteringen et vigtigt element i innovationsprocessen. Sørg også for at have diversitet i dit team. Kommer alle medarbejdere fra samme baggrund, vil vidensniveauet være forholdsvist smalt.

En andet godt råd, er at fokusere på problemer frem for idéer. Innovation handler ikke om at skabe idéer ud af det blå, men derimod om at løse nogle problemer, som virksomheden står overfor. Start derfor altid med at definere hvilke problemer, jeres idéer skal løse. Har du som leder brug for hjælp til at arbejde og tænke mere innovativt i din virksomhed, kan du besøge business.dtu.dk. Her kan du uddanne dig til at blive bedre til at følge med i en kompleks og hurtigt skiftende verden.

 

Virksomheden kultur er afgørende

For at lykkedes med innovation og for at implementere en innovativ tankegang i din virksomhed, er kulturen på arbejdspladsen afgørende. Innovation er ikke noget man arbejder med en gang i mellem, men derimod noget der altid skal være fokus på hos alle medarbejdere. Jo mere kontinuerligt der arbejdes med innovation virksomheden, jo mere vil det blive en del af kulturen og smitte af på alle medarbejdere.

I forlængelse af ovenstående er din tilgang, som leder i virksomheden, vigtig for, hvordan innovation håndteres. Forsøg at skabe en kultur, hvor man tænker langsigtet og prøver at løse problemer der endnu ikke er opstået. På den måde er du altid på forkant, og kan forhåbentlig forudse virksomhedens udfordringer, før det for alvor brænder på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *